Egzaminy zawodowy

Harmonogram egzaminów – część pisemna


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej – formuła 2019

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej – formuła 2019


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej – absolwent, formuła 2012 2017

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej – absolwent, formuła 2012 2017

Wywiadówka

SERDECZNIE ZAPRASZAM RODZICÓW  NA ZEBRANIE W FORMIE ONLINE, KTÓRE ODBĘDZIE

SIĘ 10 LUTEGO 2022 R. /CZWARTEK/ WG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:

17:00 –  WYSTĄPIENIE DYREKTORA SZKOŁY;
17:30 –  PRELEKCJA NA TEMAT: „BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY – WSPÓLNYM DOBREM RODZICA, SZKOŁY I INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ SZKOŁY” – PEDAGOG SZKOLNY PANI JUSTYNA MITURA;
17:50 –  SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI.

LINKI DO SPOTKANIA Z DYREKTOREM SZKOŁY, PEDAGOGIEM I WYCHOWAWCAMI ZOSTANĄ PODANE W DNIU ZEBRANIA ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA LIBRUS.

 

ZE WZGLĘDU NA WAGĘ OMAWIANYCH SPRAW PROSZĘ O UDZIAŁ W ZEBRANIU.

DYREKTOR SZKOŁY

DR GRAŻYNA DZIDA

 

ZAPROSZENIE

Zainteresowanych modelarstwem uczniów naszej szkoły zapraszamy na spotkanie

KOŁA MODELARSKIEGO

przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

dnia 09.02.20222022 (środa) godz. od 14.30

w budynku nowych warsztatów szkolnych przy ul. Sikorskiego 15, pracownia stolarska 0.14.

Opiekunowie: Pan Adam Laskowski i Pan Robert Szymański

 

Terminarz zjazdów w Liceum dla Dorosłych 2021/2022

Klasa II semestr II

Klasa III semestr II

I             29-30.01.2022

II            12-13.02.2022

III           5-6.03.2022

IV          19-20.03.2022

V           2-3.04.2022

VI          23-24.04.2022

VII         7-8.05.2022

VIII        28-29.05.2022

IX          11-12.06.2022

X           18-19.06.2022

 

Rozkład zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – II półrocze 2021/2022

 

 

Egzamin z kwalifikacji

 

ODBIERANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

08.09.2021r. (ŚRODA)

ODBIÓR U WYCHOWAWCY

Termin składania deklaracji na sesję

styczeń-luty upływa 15 września 2021r.

 

Terminarz zjazdów w Liceum dla Dorosłych 2021/2022

Klasa II semestr I

Klasa III semestr I

 

I            4 – 5 .09.2021

II          18-19.09.2021

III         2-3.10.2021

IV         16-17.10.2021

V          30-31.10.2021

VI        13-14.11.2021

VII        27-28.11.2021

VIII       11-12.12.2021

IX          8-9.01.2022

X           15-16.01.2022

 

Rozkład zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 2021/2022

 

1 2 3 12