Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w organizacji nauczania od dnia 18.01.2021 r.

 

 

ROZPOCZEŁA SIĘ SESJA ZIMOWA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Za nami połowa ferii zimowych. Jednak nie dla wszystkich uczniów, to czas wypoczynku. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 11 stycznia rozpoczęły się egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji, do który przystąpi 158 uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Ogółem zostanie przeprowadzonych 15 egzaminów z różnych kwalifikacji zawodowych, składających się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Egzaminy pisemne zaplanowano na 12 stycznia br., a egzaminy praktyczne będą trwały do 22 stycznia 2020 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie przeprowadzane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, a organizowane przez dyrekcję szkoły. Aby zdać egzamin  przystępujący do egzaminu musi uzyskać przynajmniej 50% punktów z egzaminu pisemnego, natomiast z egzaminu praktycznego – aż 75%.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu dołączony jest ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Uczniom przystępującym do egzaminów życzymy powodzenia!

Egzamin z kwalifikacji sesja styczeń – luty 2021

 

Uczniowie wchodzą na egzamin następującymi wejściami:

 

Wejście główne Szkoły – klasy: 4Tsm, 4Ti, 4Tfg

 

Wejście przez Warsztaty Szkolne: klasy: 4Teh, 4Tlb

 

Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w organizacji nauczania
w okresie od dnia 30.11.2020 r. do dnia 03.01.2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 30 listopada 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim niżej wymienione zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej,

  1. Zajęcia praktyczne dla uczniów:

–  klas czwartych Technikum,

– 1beb stolarz,

– 3bs ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych,

– 3gh kucharz i sprzedawca,

– 3bem murarz-tynkarz i stolarz,

– 3tbms technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych,

– 3tl technik logistyk,

– 3tfg technik usług fryzjerskich i technik żywienia i usług gastronomicznych,

– 3teh technik ekonomista i technik hotelarstwa,

– 2tfgp, 2tfg technik usług fryzjerskich,

– 1o, 2o, 3o kucharz, mechanik pojazdów samochodowych.

  1. Konsultacje dla uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego i klas czwartych Technikum z przedmiotów, z których przystępują do egzaminu maturalnego.

Pozostałe lekcje prowadzone są w formie zdalnej.

Jednocześnie Informuję o zmianie planu lekcji od dnia 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji pracy szkoły zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida

Komunikat

Dyrektor Szkoły informuje o możliwości korzystania przez uczniów, rodziców  i nauczycieli z pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzonej przez specjalistów szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus  oraz kontaktu telefonicznego. Czytaj więcej

1 2 3 10