Praktyki zawodowe klasy 3 TH

W  dniu 9.03.2017r. mieliśmy okazję rozpocząć praktyki w zawodzie Technik Hotelarstwa, trwały one do 18.03.2017r. Miejscem, które umożliwiło nam nabycie doświadczenia była sieć hoteli DeSilva. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Jedna część pojechała do Piaseczna, druga zaś do Wilanowa. Zarówno pierwsza jak i druga grupa mieszkała  w tych samych hotelach, w których odbywały się praktyki. W obu miejscach obowiązywał 8-godzinny system pracy na różnych stanowiskach w części gastronomicznej hotelu, operacyjnej oraz w części pobytowej. Po pracy każdy praktykant spędzał wolny czas według własnego uznania. Czytaj więcej

„Handel ludźmi – mit czy rzeczywistość?

Dostrzegając zagrożenia z jakimi mogą zetknąć się młodzi ludzie wchodzący w dorosłe życie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim postanowił zorganizować konferencję, zadaniem której będzie przybliżenie problematyki związanej z szeroko pojętym handlem ludźmi. W konferencji weźmie udział młodzież kończąca naukę w naszej szkole. Tegoroczni absolwenci niebawem opuszczą dom rodzinny i  będą kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub podejmą pracę w kraju, jak i za granicą. Niektórzy spośród  nich spędzą wakacje  poza granicami kraju. Dyrekcja szkoły w trosce o bezpieczeństwo młodzieży pragnie zwrócić uwagę na  to „nowe” niebezpieczeństwo, przybierające coraz to nowe formy. Tematyka konferencji wpisuje się w założenia ogólnopolskiego projektu  „Bezpieczna +”  przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do realizacji w szkołach na lata 2015-2018. Czytaj więcej

Droga do sukcesu

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Pieniądza odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim spotkania uczniów z przedstawicielami świata biznesu i nauki. Projekt  „Droga do sukcesu” ma celu przybliżenie uczniom możliwości dalszego rozwoju zawodowego oraz inspirowanie w wyborze własnej ścieżki kariery. 30 marca gościliśmy przedstawiciela Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego pana Tomasza Piaseckiego oraz pana Pawła Niewęgłowskiego – młodego przedsiębiorcę pochodzącego z Radzynia Podlaskiego, właściciela firmy informatycznej Devup. Czytaj więcej

IX Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Michał Sznura z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w finale IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej!Michał Sznura z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w finale IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej!
03 – 06 kwietnia 2017 r. w Kołobrzegu odbył się Ogólnopolski Finał IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tegorocznym tytułem przewodnim olimpiady było „wyposażenie techniczne w hotelarstwie”. Patronatem honorowym olimpiadę objęli: Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, oraz Pan Dawid Lasek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, jak również rozbudzenie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich, stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań oraz integracja środowiska hotelarskiego. Czytaj więcej

Uczniowie ZSP im. Jana Pawła II na Olimpiadzie Wynalazczości

ImageDnia 23.03.2017r. odbył się w Białej Podlaskiej etap okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość organizowanej przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II – Natalia Warzywoda, Mateusz Prokopiuk z technikum budowlanego i Radosław Musiatowicz z technikum mechanicznego – drużynowo zajęli czwarte miejsce. Indywidualnie Natalia Warzywoda zajęła dobre szóste miejsce w konkursie, którego zakres tematyczny znacznie wykracza poza program nauczania technikum.

 ImageImageImage

Czytaj więcej

Wybitny absolwent w progach ZSP – spotkanie z dr hab. inż. Jackiem Czarnigowskim

ImageW ramach projektu „Droga do sukcesu” 31 marca 2017 roku w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie z człowiekiem, który odniósł sukces na polu naukowym, a także biznesowym. Z młodzieżą spotkał się dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, profesor Politechniki Lubelskiej. Pan Jacek Czarnigowski jest absolwentem tutejszego Technikum Mechanicznego, które ukończył w 1994 r. W latach 1994 – 1999 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Będąc jeszcze studentem został asystentem  w katedrze kierowanej przez prof. M. Wendekera. Już w 2003 roku obronił pracę doktorską, cały czas pracując nad systemami wtryskowymi w silnikach spalinowych. Jednocześnie rozpoczął współpracę z przemysłem będąc kierownikiem działu badawczo-rozwojowego w firmie D.T. Gas System. W 2009 roku wspólnie z osobami z zespołu badawczego, założył firmę Auto&Aero Technologies Sp. z o.o. Jej celem jest współpraca z lotnictwem lekkim oraz zdobycie certyfikacji silników lotniczych z układami wtryskowymi. W 2013 roku zaprezentował rozprawę habilitacyjną i uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2016 roku został profesorem Politechniki Lubelskiej. Cały czas prowadzi prace badawcze współpracującz lotnictwem lekkim nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie. Zdobył uprawnienia mechanika samolotowego oraz licencję pilota.

Wybitny absolwent w progach ZSP - spotkanie z dr hab. inż. Jackiem Czarnigowskim 

Czytaj więcej

Samochodziarze ZSP w finale III Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Lakierników 2017

Samochodziarze ZSP w finale III Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Lakierników 2017Uczniowie Technikum pojazdów samochodowych: Krzysztof Mitura, Marcin Sarnacki, Konrad Parać i Michał Uchaniuk, zakwalifikowali się do finału Mistrzostw Młodych Lakierników i znaleźli się w 20-tce najlepszych zespołów lakierników z całej Polski!  Finał konkursu odbędzie się już w czwartek – 7 kwietnia w Poznaniu.
Jest to ogromny sukces uczniów i nauczycieli naszej, radzyńskiej samochodówki, gdyż w tym roku aż dwa zespoły poradziły sobie w eliminacjach i zakwalifikowały się do finału. Należy podkreślić, że szkoła uczy na wysokim poziomie techników pojazdów samochodowych i mechaników samochodowych, a nauczyciele uczący potrafią dostrzegać zainteresowania uczniów, odpowiednio je rozwijać i osiągać ogólnopolskie sukcesy. Gratulujemy i życzymy sukcesu w finale.

Image 

Czytaj więcej

Uczniowie ZSP w wizytą w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

ImageDnia 30 marca 2017 roku klasy pierwsza i druga o profilu prawno-administracyjnym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim,  wraz z wychowawczyniami panią Katarzyną Mackiewicz i panią Dorotą Krasucką, odwiedziły Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim.
Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Pani Prezes Sądu Rejonowego Jolanta Latoch  oprowadziła grupę po budynku sądu, opowiedziała o jego strukturze i sposobie funkcjonowania. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda codzienna praca sędziego oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa. Odwiedzili między innymi salę rozpraw, gdzie zostali zapoznani z przebiegiem rozprawy sądowej oraz Niebieski pokój, w którym przesłuchiwane są dzieci.
Mamy nadzieję, że wizyty w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim na trwałe wpiszą się w kalendarz roku szkolnego uczniów ZSP. W najbliższym czasie klasy o profilu prawno-administracyjnym wezmą udział w roli obserwatorów w rozprawie sądowej oraz w warsztatach organizowanych przez pracowników sądu. Doświadczenia zdobyte podczas tych zajęć pozwolą uczniom bardziej świadomie wybrać swoją zawodową drogę i staną się dla nich cenną lekcją życia.

Uczniowie ZSP w wizytą w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim 

Czytaj więcej

Uczennica ZSP w ogólnopolskim finale Olimpiady Statystycznej

ImageAnna Jurkowska znalazła się w gronie 30 finalistów. To ogromne osiągnięcie. Droga do sukcesu nie była łatwa. Najpierw etap szkolny, w którym z nadzieją na zwycięstwo, wzięło udział blisko 2,5 tys. uczniów  z całej Polski. Później etap okręgowy, do którego przystąpiło 604 spośród nich. W kolejnych zmaganiach 29 marca 2017 r.  na poziomie centralnym – pisemnym uczestniczyło 70 uczniów. Ania wywalczyła 14 miejsce w kraju i awansowała do ostatecznych eliminacji – zawodów centralnych ustnych, które odbędą się już 19 kwietnia w Warszawie w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego. Życzymy Ani powodzenia w  finale I edycji Olimpiady Statystycznej.

Uczennica ZSP w ogólnopolskim finale Olimpiady Statystycznej 

Czytaj więcej

1 2 3 4 5 61