PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „Polski ZŁOTY ma sto lat!”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wraz z opiekunami za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac konkursowych przesłanych na  konkurs plastyczny „Polski ZŁOTY ma sto lat!”. Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, a jego przedmiotem było przygotowanie dowolną techniką pracy konkursowej na temat „Polski ZŁOTY ma sto lat” Czytaj więcej

Uczeń technikum pojazdów samochodowych na 6 miejscu w Polsce

Mikołaj Kłos to uczeń 3 klasy technikum, który w etapie krajowym międzynarodowego konkursu Young Car Mechanic zajął 6 miejsce w Polsce.  Ze względów pandemii nie odbędzie się finał krajowy i międzynarodowy, dlatego też miejsce, które wywalczył w kwalifikacjach jest już miejscem końcowym konkursu. „Mieliśmy okazję zawalczyć o miejsce na podium, które automatycznie dałoby nam możliwość reprezentowania Polski w finale międzynarodowym, no niestety nie w tym roku – stwierdza Mikołaj dodając, że może za rok się uda”. Celem konkursu organizowanego przez firmę  Inter Cars  jest popularyzacja zawodu mechanika samochodowego wśród młodzieży, wymiana doświadczeń i praktyk nauczania oraz znalezienie młodych talentów w dziedzinie mechaniki pojazdowej. W 2020 roku w europejskiej edycji  konkursu Young Car Mechanic mieli wystąpić uczniowie, którzy wygrali krajowe finały Young Car Mechanic w swoich krajach: Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Bułgarii, Rumunii, Węgrzech, Słowacji i Ukrainie.

Serdecznie gratulujemy Mikołajowi.

             Szanowni Państwo Rodzice!  

             W zawiązku z obwiązującymi nadal ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa zaplanowane na maj spotkanie z Rodzicami nie odbędzie się w budynku szkoły. Wszelkie informacje związane ze zmianami organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz zakończeniem roku szkolnego zostaną przekazane Państwu do dnia 21 maja 2020 r. za pośrednictwem nowoczesnych technologii, jakie oferuje funkcjonujący w szkole dziennik elektroniczny Librus.  Zachęcam Państwa do stałego kontaktu online z Wychowawcami klas, Nauczycielami i Dyrekcją Szkoły. Przekazuję również kontakt telefoniczny do szkoły: 83 3527331.

Pozostaję do Państwa dyspozycji

Dyrektor Szkoły
dr Grażyna Dzida

Informacja dla maturzystów

           Do części ustnej mogą przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

        Jeżeli ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinien zgłosić taką sytuację dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

        Prosimy absolwentów o śledzenie informacji ukazujących się na stronie internetowej szkoły oraz przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

          Kontakt do szkoły: tel. 833527331

 

1 3 4 5 6 7 176