Dzień Edukacji Narodowej

        Każdy był kiedyś uczniem, każdy ma w pamięci swoich nauczycieli. Byli przy nas, gdy po raz pierwszy przekraczaliśmy próg szkoły, czasem zatroskani i zapracowani, czasem dumni z naszych osiągnięć i roześmiani. Wspaniali pedagodzy i wychowawcy – nasi NAUCZYCIELE.

        Św. Jan Paweł II Patron naszej szkoły, tak wspominał swoich nauczycieli:

        „Sam mam osobisty dług wdzięczności wobec polskiej szkoły, wobec nauczycieli i wychowawców, których pamiętam do dzisiaj i modlę się za nich codziennie. To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu(…)” Czytaj więcej

                   Od 2 grudnia 2019 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim realizuje projekt „Polski ZŁOTY ma sto lat!”. Projekt ten, o wartości 11 800 zł., powstał w ramach programu edukacji ekonomicznej. Termin jego zakończenia – 31 października 2020 r.

                Głównym celem Projektu było kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz zwiększenie zainteresowania wiedzą o gospodarce i pieniądzu. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia i zaprezentowania swojej wiedzy w przeróżnych formach: testach wiedzy, prezentacjach multimedialnych, pracach plastycznych, wystawach pokonkursowych. Czytaj więcej

Zakręcona akcja!

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji zbiórki zakrętek na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia funkcjonuje od 1997 roku. Zostało powołane, aby objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami.

Opieka jest bezpłatna dla rodzin Podopiecznych. Hospicjum finansuje kompleksową pomoc medyczną, zakup leków oraz specjalistycznego sprzętu medycznego dla dzieci.

Zbierajcie zakrętki i wrzucajcie do specjalnie oznaczonego pojemnika umieszczonego na korytarzu szkoły.

Dzięki zbiórce zakrętek spełniamy marzenia podopiecznych Hospicjum.

Więcej informacji dotyczących Hospicjum i Zakręconej akcji można znaleźć na stronie: https://hospicjum.lublin.pl/

„Zamień śmieci w radość chorych dzieci”

Koordynatorzy akcji: Pani Agnieszka Frączek i Pani Katarzyna Mackiewicz

 

Pomagamy Empatycznym! Zbieramy karmę dla zwierzaków

Empatyczni to Stowarzyszenie z Radzynia Podlaskiego, które prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego m.in. w zakresie właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania, zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, prac na rzecz adopcji zwierząt porzuconych oraz opieki nad nimi. 

Do 20 października w naszej szkole będzie prowadzona zbiórka karmy dla podopiecznych Stowarzyszenia Empatyczni. Zapraszamy do włączenia się w akcję.

Karmę można przynosić do końca października do sali 152.

Organizatorami akcji są uczniowie klas 1ti i 1la wraz z wychowawczyniami.

Lubimy pomagać!

Koordynatorzy akcji: Pani Agnieszka Frączek i Pani Katarzyna Mackiewicz

Uczniowie ZSP finalistami Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Po raz trzeci z rzędu drużyna uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Weronika Sposób, Kinga Walczyna i Jakub Petkowicz z klasy trzeciej technikum w zawodzie technik ekonomista wywalczyli pierwsze miejsce w etapie regionalnym w województwie lubelskim. Czytaj więcej

1 2 3 4 5 6 176