Sukces uczniów ZSP

Krzysztof Kalenik, Jakub Petkowicz, Klaudia Kasprowicz i Gabriela Borowik z technikum w zawodzie technik ekonomista ZSP zakwalifikowali się do zawodów okręgowych XVI Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem przewodnim „Biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju”.

Czytaj więcej

Życzenia dla chorych dzieci

W tym roku uczniowie klas informatycznych wraz z opiekunką Panią Agnieszką Frączek chcieli stworzyć i wysłać kartki z życzeniami świątecznymi do chorych dzieci. Niestety ze względu na obecną sytuację było to utrudnione. Postanowili jednak się nie poddawać i zaprojektowali wspólnie e-kartki. Stworzyli ponad 50 e-kartek dla Podopiecznych Fundacji Odzyskać Radość. (http://odzyskacradosc.pl/) Czytaj więcej

Szkoła Dialogu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

Wirtualna wycieczka „Radzyń  w  okresie międzywojennym”

Uczniowie klasy 1la II LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II uczestniczyli w okresie od 16 września do 31 grudnia 2020 roku w ogólnopolskim  projekcie Szkoła Dialogu. Program składał się z 4 warsztatów prowadzonych zdalnie przez edukatorów Fundacji. Uczestnicy przygotowali  projekt, którego główną składową jest wirtualna wycieczka po Radzyniu  z okresu międzywojennego. Czytaj więcej

OLIMPIADA ZUS W ZSP

Jakub Petkowicz, Izabela Karczmarz i  Klaudia Karaś uzyskali najwyższe noty w szkolnym etapie Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.  Uczniowie Technikum w zawodzie technik ekonomista będą  stanowić zespół reprezentujący ZSP w etapie regionalnym olimpiady.

Celem Olimpiady organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” znalazła się w wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) MEN. Tytuł laureata naszej Olimpiady w roku szkolnym 2021/2022 będzie uprawniał do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości.

Gratulujemy.

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Zawody II stopnia – etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej odbędą się zgodnie z planem 7 stycznia 2021 roku. Test będzie się składał z 60 pytań jednokrotnego wyboru. Do tego etapu, z naszej szkoły zakwalifikowali się:

Marek Sposób – uczeń 3 klasy oraz  Małgorzata Kalenik  – uczennica 2 klasy Technikum w zawodzie technik hotelarstwa. Czytaj więcej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Miło nam poinformować, że  Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostali wyróżnieni uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II: 
 
1. Alicja Kap – klasa trzecia II Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno – politechnicznym
2. Adrian Maliszewski – klasa trzecia Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych
3. Rafał Sposób – klasa druga Technikum w zawodzie technik budownictwa
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Czytaj więcej

Czas na giełdę w ZSP – Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

17 grudnia rozpoczął się I etap 19 edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, do której przystąpiło 6 zespołów złożonych z uczniów ZSP.

Gra ma na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów wiedzą z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, inwestowania oraz oszczędzania. Zadaniem zespołów jest pomnożenie posiadanych środków. Gracze wykorzystują wirtualne pieniądze, ale zlecenia realizowane są na podstawie pochodzących z rzeczywistego rynku ofert kupna i sprzedaży. 

Etap właściwy gry poprzedzony był grą testową, w której  uczniowie przez tydzień inwestowali 20 000 zł. Najlepszy zespół ZSP w ciągu tygodnia pomnożył środki i zarobił na inwestycjach 705,15 zł.

Gratulujemy i życzymy udanego inwestowania.

KONKURS „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” W ZSP

Awans do  ETAPU REGIONALNEGO Konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” uzyskały Gabriela Borowik i Wiktoria Frączek z klasy drugiej technikum w zawodzie technik ekonomista.

Celem konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

1 2 3 4 5 177