Informacja dla maturzystów

           Do części ustnej mogą przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

        Jeżeli ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinien zgłosić taką sytuację dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

        Prosimy absolwentów o śledzenie informacji ukazujących się na stronie internetowej szkoły oraz przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

          Kontakt do szkoły: tel. 833527331

 

PIERWSZE W HISTORII SZKOŁY ZDALNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

15 kwietnia 2020 r. o godzinie 15:30 rozpoczęło się pierwsze w historii szkoły zebranie online Rady Pedagogicznej, któremu przewodniczyła Dyrektor Grażyna Dzida. Posiedzenie, którego głównym tematem było planowanie organizacji pracy szkoły w 2020/2021 roku szkolnym, przeprowadzono w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Wszyscy zostali przeszkoleni przez nauczyciela informatyki Pana Tomasza Sikorę z obsługi  programu, który pozwolił uczestnikom na kontakt wideo oraz umożliwił zabieranie głosu w dyskusji. Członkowie Rady Pedagogicznej entuzjastycznie przyjęli nowe możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie informatyczne.

Czytaj więcej

Sukcesy uczniów klas samochodowych

Miło nam poinformować, że po raz kolejny uczniowie naszego technikum pojazdów samochodowych zakwalifikowali się do finału Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Mechaników. W tym roku do etapu kwalifikacyjnego przystąpiło ponad 1000 zespołów uczniowskich z całego kraju, z których wyłoniono finałową 30 –tkę. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim będzie reprezentowany przez uczniów 2 klasy technikum pojazdów samochodowych: Adriana Maliszewskiego i Bartłomieja Szczygła. Czytaj więcej

Szanowni Nauczyciele i Rodzice,

Drodzy Uczniowie!

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki oraz Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski poinformowali o następujących zmianach w organizacji pracy szkół i terminarzu egzaminów maturalnych:

– szkoły będą zamknięte do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Nauczanie nadal będzie obywało się zdalnie za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus i innych  narzędzi on-line,

– egzaminy maturalne odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu br.

Z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, zostaną podane szczegółowe terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów.

Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się przesunięcia terminu zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

 

Pozostaję do dyspozycji Państwa

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida

Komunikat do Nauczycieli, Rodziców oraz Uczniów

Informuję, że w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zostają zawieszone w dniach 12-25 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

załącznik 1

załącznik 2

Bieżące informacje o organizacji funkcjonowania szkoły będą zamieszczane systematycznie na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

 

Dyrektor szkoły

Grażyna Dzida

1 2 3 4 172