Strategia rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Radzyniu Podlaskim

ImageStrategia rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Radzyniu Podlaskim, opracowania przez Dyrektora Szkoły mgr inż. Zdzisława Janusa  wraz z członkami Dyrekcji oraz Radą  Pedagogiczną, przyjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 07 grudnia 2000 r.

 

Zapoczątkowana 1 września 1999 roku reforma systemu edukacji wprowadziła  do  ustroju  szkolnego  6-cio  klasową  szkołę podstawową oraz 3 – letnie gimnazjum. W kwietniu 2000 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło koncepcję organizacji nauczania w przyszłych szkołach ponadgimnazjalnych, których funkcjonowanie zaplanowano na wrzesień 2002 roku.[1]

Nowa perspektywa zmian wymaga już teraz dokonania dogłębnych analiz i wypracowania strategii przekształcenia, funkcjonowania i rozwoju szkół w nowej rzeczywistości. Zespół Szkół Zawodowych w Radzyniu Podlaskim, jest największą jednostką oświatowo – wychowawczą w powiecie, z najbardziej skomplikowaną strukturą organizacyjną, która zostanie w znacznym zakresie zmodernizowana do wymagań nowego ustroju szkolnego. Strategia to sztuka obejmująca przygotowanie a następnie prowadzenie etapowych działań zmierzających do osiągnięcia nakreślonych celów.
W każdym działaniu konieczna jest strategia, bez niej nie ma rozwoju, szkoła z tradycyjnej ma stać się nowoczesną, w kolejnych latach przechodzącą do wyższego poziomu kultury organizacyjnej poprawiającą efektywność osiągania celów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Zmiany systemu edukacji , warunki społeczno – gospodarcze i polityczne stymulują działania mające na celu sprostać tym wymaganiom. Praca ta ma pomóc w dostosowaniu się szkoły do wymogów roku 2002.

Czytaj więcej

1 186 187 188