Matura 2008 – biologia

ImagePrzykłady czynników zewnętrznych, przed których szkodliwym działaniem chroni nas naskórek, konflikt serologiczny, palenie papierosów a wydolność fizyczna, wydzielanie malatoniny w rytmie dobowym, działanie mięśni gładkich na pracę układu pokarmowego, mechanizm aktywacji enzymu zależnego od kalmoduliny, działania grzybów, dzięki któremu mogą one pobierać związki organiczne ze środowiska – te, oraz wiele innych pytań ujrzeli dzisiaj na arkuszach maturalnych z biologii abiturienci zdający egzamin z tego przedmiotu. Czytaj więcej

Matura 2008 – geografia

Image Walory turystyczne przyrodnicze i pozaprzyrodnicze położenia Mikołajek, przyrodnicze różnice między Jeziorem Mikołajskim a Jeziorem Łuknajno, struktura wieku i płci miejskiej i wiejskiej ludności Polski, przyczyny zmian liczby ludności Polski, konsekwencje wynikającez lokalizacji gospodarstw należących do wielkich spółek i koncernów na obszarach krajów słabo rozwiniętych, eutrofizacja jezior, metody określania wieku względnego skał i zdarzeń geologicznych na Ziemi – to niektóre z dzisiejszych pytań na pisemnej maturze z geografii. Czytaj więcej

Matura 2008 – język niemiecki

Image Znalazłeś/łaś pracę wakacyjną i musisz odwołać swoją wizytę u znajomej w Lipsku, Jesteś po egzaminie maturalnym – napisz jakie przedmioty wybrałeś i dlaczego, Być jedynakiem czy mieć liczne rodzeństwo, Podczas podróży wakacyjnej miałeś/łaś okazję gościć w niezwykłym lokalu gastronomicznym. Opisz go, uwzględniając wystrój lokalu, ofertę kulinarną oraz obsługę – to niektóre z tematów pisemnych na jakie mieli się wypowiedzieć abiturienci zdający dzisiejszą maturę z języka niemieckiego. Czytaj więcej

Matura 2008 – WOS

Image Jakie są kompetencje Prezydenta RP wobec władzy ustawodawczej, kto został wybrany na Prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe, kto dokonuje wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego – z takimi pytaniami zmierzyli się abiturienci, którzy wybrali przedmiot wiedza o społeczeńtwie. Czytaj więcej

Matura 2008 – język polski

 

ImageSen jako sposób przedstawienia postaci literackiej na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa, stosunek młodych do pokolenia ojców w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza i wierszu Kazimierza Przerwy–Tetmajera oraz analiza tekstu o blogach – to tematy z jakimi przyszło się zmierzyć na poziomie podstawowym w pierwszym dniu pisemnych matur.

Czytaj więcej

Żegnajcie maturzyści

ImageKoleżanki i Koledzy Maturzyści!

Nadszedł dzień, w którym opuszczacie mury naszej szkoły. Minęło nieco ponad dwa i pół roku, odkąd po raz pierwszy przestąpiliście jej próg, na pewno niejednokrotnie wystraszeni i zdezorientowani. Przepełnieni swego rodzaju lękiem o jutro, zadawaliście sobie pytania: „jak to będzie”, „czy sobie poradzę”… Dziś, kiedy stoicie u progu dojrzałego życia, możecie z czystym sumieniem udzielić sobie odpowiedzi. Jak wykorzystaliście dany wam czas? Czy poradziliście sobie? Czy spełniliście oczekiwania, jakie sami przed sobą postawiliście oraz jakie inni przed wami postawili? Czytaj więcej

1 166 167 168 169 170 172