Nasze Kulinarne Dziedzictwo

ImageW czwartek 29.05.2008 odbył sie w szkole konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" zorganizowany przez katedrę gastronomii pod kierunkiem mgr Małgorzaty Tokarskiej i mgr Małgorzaty Jakubiuk. W konkursie wzięło udział 50 osób, które zaprezentowały 24 potrawy. Zwyciężyły pierogi z kaszą jaglaną wyczarowane przez Małgorzatę Mazurek i Monikę Zabielską z klasy 3tg Czytaj więcej

540 lecie Radzynia Podlaskiego

ImageOd dzisiaj (na korytarzu szkolnym tuż przy wejściu) można oglądać wystawę poświęconą 540 leciu Radzynia Podlaskiego. Poniżej prezentujemy wersję internetową tej wystawy – kalendarium, galerię sławnych Radzyniaków oraz zdjęcia sprzed kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat.

Wystawę przygotowali dr A.Gątarczyk i mgr P.Iwańczuk.

Czytaj więcej

Matura 2008 – język rosyjski

ImageKończysz staż w Rosji. Przed wyjazdem do Polski chcesz sprzedać samochód. Zredaguj ogłoszenie, w którym: poinformujesz o sprzedaży samochodu, napiszesz, jak on wygląda, podasz jego zalety, określisz miejsce, gdzie można go obejrzeć; poinformuj o ofercie szkoły w zakresie języków obcych i zajęć pozalekcyjnych, wymień pomieszczenia w nowej szkole i opisz wyposażenie pracowni językowej, przedstaw nauczyciela, którego cenisz najbardziej i uzasadnij dlaczego. To dzisiejsze pytania na wypracowanie na maturze z języka rosyjskiego (poziom podstawowy). Czytaj więcej

Matura 2008 – chemia

ImagePołożenie strontu (Sr) w układzie okresowym pierwiastków, wykres zależności rozpuszczalności Ca(OH)2 i PbI2 w wodzie od temperatury, charakter chemiczny tlenku wapnia i tlenku siarki(VI), reakcje za pomocą których można z siarki otrzymać tlenek siarki(VI), jakie obserwacje potwierdzą obecność etanu w probówce – to niektóre z pytań na dzisiejszej maturze z chemii.
Czytaj więcej

Matura 2008 – historia

ImageŚwiętopietrze, Dziesięcina, Pańszczyzna, Nadanie przywileju koszyckiego przez Ludwika Węgierskiego, Koronacja Jadwigi Andegaweńskiej na króla Polski, Wzniesienie podmiejskiej rezydencji królewskiej w Wilanowie, Powstanie Komisji Edukacji Narodowej, Obrona Sewastopola w czasie wojny krymskiej, Najstarsza cywilizacja na subkontynencie indyjskim, Sformułuj wniosek dotyczący wpływu relacji politycznych między władcami węgierskimi i czeskimi na decyzje władców Węgier związane z Kazimierzem Odnowicielem, Wyjaśnij, dlaczego Bolesław Szczodry, opuszczając Polskę w 1079 r., wybrał Węgry na miejsce schronienia, Wymień trzy małżeństwa, które zostały zawarte między przedstawicielami dynastii Arpadów i dynastii Piastów – tak brzmiały niektóre pytania na maturze pisemnej z historii. Czytaj więcej

Matura 2008 – biologia

ImagePrzykłady czynników zewnętrznych, przed których szkodliwym działaniem chroni nas naskórek, konflikt serologiczny, palenie papierosów a wydolność fizyczna, wydzielanie malatoniny w rytmie dobowym, działanie mięśni gładkich na pracę układu pokarmowego, mechanizm aktywacji enzymu zależnego od kalmoduliny, działania grzybów, dzięki któremu mogą one pobierać związki organiczne ze środowiska – te, oraz wiele innych pytań ujrzeli dzisiaj na arkuszach maturalnych z biologii abiturienci zdający egzamin z tego przedmiotu. Czytaj więcej

Matura 2008 – geografia

Image Walory turystyczne przyrodnicze i pozaprzyrodnicze położenia Mikołajek, przyrodnicze różnice między Jeziorem Mikołajskim a Jeziorem Łuknajno, struktura wieku i płci miejskiej i wiejskiej ludności Polski, przyczyny zmian liczby ludności Polski, konsekwencje wynikającez lokalizacji gospodarstw należących do wielkich spółek i koncernów na obszarach krajów słabo rozwiniętych, eutrofizacja jezior, metody określania wieku względnego skał i zdarzeń geologicznych na Ziemi – to niektóre z dzisiejszych pytań na pisemnej maturze z geografii. Czytaj więcej

1 153 154 155 156 157 160