Technik ekonomista ZSP na 100%

Z radością informujemy o wynikach zewnętrznych egzaminów zawodowych uzyskanych w sesji zimowej 2021 przez uczniów 4 klasy technikum w zawodzie technik ekonomista.

Do egzaminu z kwalifikacji AU.36 Prowadzenie rachunkowości przystąpiło 14 uczniów w etapie praktycznym i 11 uczniów w etapie pisemnym (3 uczniów zwolnionych z etapu pisemnego z wynikiem 100% jako finaliści olimpiad). Czytaj więcej

SUKCES NA BANK

W marcu br. uczniowie ZSP wzięli udział w pierwszym etapie Ogólnopolskiego turnieju wiedzy o finansach i ekonomii dla szkół średnich – SUKCES NA BANK. Dwa szkolne zespoły złożone z uczniów II LO i Technikum ekonomicznego rozwiązywały test sprawdzający wiedzę ekonomiczną. Do etapu eliminacyjnego konkursu przystąpiło 265 zespołów z całej Polski. Szczególne słowa uznania należą się zespołowi ekonomistów, który wykazał się rozległą wiedzą z zakresu  ekonomii i finansów zdobywając 38 na 40 możliwych do zdobycia punktów.

Gratulujemy

Powołanie Dyrektora ZSP do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

      Z dumą informujemy o powołaniu, Zarządzeniem MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych, dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim dr Grażyny Dzidy do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przez Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka prof. KUL.

       Celem Rady jest wspieranie Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratorów Oświaty w konsultowaniu proponowanych zmian w kształceniu zawodowym, tworzenie i opiniowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych ukierunkowanych na dostosowanie szkolnictwa branżowego i technicznego do potrzeb polskiej gospodarki oraz promowanie szkolnictwa zawodowego, w szczególności w środowisku pracodawców.

Pani Dyrektor gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

 

PIERWSZE RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM W NASZYM SANKTUARIUM

Na prośbę dziekana radzyńskiego ks. prał. Romana Wiszniewskiego 17 marca 2021 roku do Krakowa na spotkanie z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem udała się delegacja w składzie: starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim dr Grażyna Dzida, radny Rady Miasta Radzyń Podlaski Waldemar Panasiuk oraz ks. Michał Gosk wikariusz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim.

Wyświetl

Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie zmian w organizacji nauczania od dnia 29 marca 2021 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zajęcia  teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne dotychczas realizowane w szkole lub pracodawców, będą od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. realizowane w formie online.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji pracy szkoły zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida

1 2 3 177