Akcja BohaterON w naszej szkole już wykonana!

Uczniowie klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistyczno-prawnym po raz pierwszy wzięli udział w projekcie „BOHATERON – włącz historię”! organizowanym przez Fundację Sensoria z Wrocławia. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie uczniowie mogli poznać nie tylko historię Powstania Warszawskiego, ale również, dzięki formule tego projektu, osobiście wyrazić swój podziw i szacunek Powstańcom Warszawskim pisząc do nich osobiste specjalne podziękowania za trud, ofiarność i odwagę w walce o wolną Ojczyznę.

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. Dzięki tej akcji wiedza na temat tamtych wydarzeń, świadomość ich znaczenia oraz emocjonalny wymiar osobistych wspomnień uczestników Powstania Warszawskiego trafia do młodego pokolenia Polaków.

Akcja ta ma szczególne znaczenie, ponieważ nieubłaganie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja BohaterON pozwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób.

Dzięki naszemu uczestnictwu w tej akcji kolejni Powstańcy Warszawscy otrzymają specjalne kartki z podziękowaniami.

Cześć i chwała BOHATEROM!

Agnieszka Gątarczyk