Drodzy Maturzyści!

Wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego będą udostępnione przez CKE 5 lipca 2022 r.  Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 8.30. Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i otrzymanego hasła.

Świadectwa dojrzałości będą wydawane  5 lipca  2022 r.,  od godz. 9:00 w sali 18  absolwentom Technikum, w sali 16 absolwentom II Liceum Ogólnokształcącego  i Liceum dla Dorosłych.