Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie zmian w organizacji nauczania od dnia 29 marca 2021 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zajęcia  teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne dotychczas realizowane w szkole lub pracodawców, będą od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. realizowane w formie online.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji pracy szkoły zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida