Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w organizacji nauczania od dnia 01.02.2021 r.
 

        Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1 lutego 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim niżej wymienione zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej.