Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w organizacji nauczania
w okresie od dnia 30.11.2020 r. do dnia 03.01.2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 30 listopada 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim niżej wymienione zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej,

  1. Zajęcia praktyczne dla uczniów:

–  klas czwartych Technikum,

– 1beb stolarz,

– 3bs ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych,

– 3gh kucharz i sprzedawca,

– 3bem murarz-tynkarz i stolarz,

– 3tbms technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych,

– 3tl technik logistyk,

– 3tfg technik usług fryzjerskich i technik żywienia i usług gastronomicznych,

– 3teh technik ekonomista i technik hotelarstwa,

– 2tfgp, 2tfg technik usług fryzjerskich,

– 1o, 2o, 3o kucharz, mechanik pojazdów samochodowych.

  1. Konsultacje dla uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego i klas czwartych Technikum z przedmiotów, z których przystępują do egzaminu maturalnego.

Pozostałe lekcje prowadzone są w formie zdalnej.

Jednocześnie Informuję o zmianie planu lekcji od dnia 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji pracy szkoły zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida