Drodzy Maturzyści!

Zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE, świadectwa dojrzałości będą wydawane 11 sierpnia 2020 r., w naszej szkole od godz. 9:00 w sali 18 absolwentom Technikum, w sali 16 absolwentom II Liceum Ogólnokształcącego i Liceum dla Dorosłych.

Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę zakrywającą usta i nos. Świadectwa obieramy  pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej odległości. Po odbiorze dokumentu należy niezwłocznie opuścić szkołę.

Prosimy o postępowanie zgodne z reżimem sanitarnym obowiązującym na terenie szkoły.