Egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – część  praktyczna – 22, 24, 25, 27 czerwca 2020 roku