Szanowni Państwo Rodzice!  

             W zawiązku z obwiązującymi nadal ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa zaplanowane na maj spotkanie z Rodzicami nie odbędzie się w budynku szkoły. Wszelkie informacje związane ze zmianami organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz zakończeniem roku szkolnego zostaną przekazane Państwu do dnia 21 maja 2020 r. za pośrednictwem nowoczesnych technologii, jakie oferuje funkcjonujący w szkole dziennik elektroniczny Librus.  Zachęcam Państwa do stałego kontaktu online z Wychowawcami klas, Nauczycielami i Dyrekcją Szkoły. Przekazuję również kontakt telefoniczny do szkoły: 83 3527331.

Pozostaję do Państwa dyspozycji

Dyrektor Szkoły
dr Grażyna Dzida