Harmonogram pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej na terenie szkoły

  Poniedziałek  Wtorek  Środa Czwartek Piątek
Bożenna Kotowska

pedagog

     14-17    11-14      
Justyna Mitura

pedagog

         9 -12    10-15
Karolina Ochnio

psycholog

      10 – 15    13-16  

Istnieje  również  możliwość kontaktu telefonicznego  w  podanych powyżej godzinach 
 z pedagogiem / psychologiem pod nr telefonu  83 3528491.