INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW/SŁUCHACZY I RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM

  1. W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu, wywołanemu koronawirusem COVID-19,  od  12 marca 2020 r. w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  prowadzone jest  kształceniu na odległość dla uczniów/słuchaczy wszystkich typów szkół z wykorzystaniem m. in.: dziennika elektronicznego, zasobów portalu Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl, gov.pl, cke.gov.pl/, stron okręgowych komisji egzaminacyjnych, www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne oraz materiałów edukacyjnych telewizji.                                                                                                 
  2. Zostaje odwołane spotkanie z rodzicami klas maturalnych.                                                                                                                                                      
  3. Rodziców uczniów klasach maturalnych proszę o zapoznanie się z wystawionymi propozycjami ocen za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych zostały również przesłane do rodziców pocztą tradycyjną.                                                                                                                                                                                                                                                    
  4. Informuję, że wszyscy uczniowie będą mieli możliwość poprawy ocen po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulującego zasady ocenianie i klasyfikowanie w zaistniałych okolicznościach.                                                                                       
  5. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń –  luty 2020 zostaną przekazane uczniom dnia 20.03.2020 r.za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia.                                                                                                                                                    
  6. Proszę o bieżące monitorowanie informacji ukazujących się na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.                                                                          
  7. Rodziców, jak i uczniów proszę o bieżące zgłaszanie do nauczycieli/dyrekcji problemów związanych z udziałem uczniów w procesie kształcenia na odległość.                                                                                                                                                                                                                
  8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci zalecam przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli zasad przedstawionych na plakacie zamieszczonym poniżej.

Pozostaję do dyspozycji Państwa

Dyrektor szkoły

dr Grażyna Dzida