OGŁOSZENIE
o ograniczeniu w wykonywaniu zadań w budynku
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

          Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. poz. 433), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli zawiadamiam, że:

od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania klientów w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim:

  1. Niezbędną dokumentację mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
  2. Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do Państwa dyspozycji pozostaje numer ogólny do szkoły  83 3527331,
oraz adresy email: sekretariat.szkola@gmail.com

          W wyjątkowych sytuacjach interesanci  będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

 

Dziękując za zrozumienie zaistniałej sytuacji,

pozostaję z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

dr Grażyna Dzida