229. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 roku  Sejm Czteroletni uchwalił ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie tak nowoczesna konstytucja regulująca organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Dzień Konstytucji ustanowiono w 1919 roku.