Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim informuje, że w dniach od 08 do 17 kwietnia 2019 r. na placu parkingu szkoły prowadzone będą przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim prace budowlane w celu podłączenia budynków warsztatów do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej. W związku z powyższym parking przed budynkiem szkoły będzie zamknięty, a wejście do szkoły będzie odbywać się przez Halę Sportowo – Widowiskową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.