Projekt biznesplanu pt. „MJELONEK”

Projekt biznesplanu pt. „MJELONEK”  przygotowany przez Ewelinę Grzejdak, Julię Lotek i Darię Stanisławską – uczennice klasy drugiej naszej szkoły w zawodzie technik ekonomista, został zakwalifikowany do finału Konkursu „Akademia Przedsiębiorczego Ucznia”. 

Gala Finałowa odbędzie się 12 grudnia 2017 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Podczas finału Ewelina, Julia i Daria będą prezentowały swoje pomysły na biznes podczas 10 minutowej prezentacji multimedialnej.

Regionalny Konkurs na wykonanie najlepszego biznesplanu pt. „Akademia Przedsiębiorczego Ucznia”, skierowany został do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie. Partnerami Organizatora są: Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz Narodowy Bank Polski. Celem Konkursu jest rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród ludzi młodych w wieku 15-19 lat.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – ocena formalna, który obejmował:

 • terminowe nadesłanie biznesplanu;
 • nadesłanie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego w Konkursie;
 • spełnienie warunków ogólnych regulaminu;
 • nadesłanie streszczenia koncepcji biznesplanu.

II etap – ocena merytoryczna, która obejmowała:

 • koncept biznesowy;
 • innowacyjność/ oryginalność;
 • realne szanse realizacji i powodzenia projektu;
 • ocena analizy rynku;
 • konkurencyjność;
 • założenia finansowe.

III etap – finał

 W jego trakcie 6 najlepszych zespołów przedstawi swój pomysł na biznes w 10 minutowej prezentacji multimedialnej. Dodatkowo każdy zespół będzie odpowiadał na pytanie Kapituły Finałowej, która podejmie decyzję co do wyboru laureatów.

Ocenie podlegać będzie:

 • poziom/charakter prezentacji multimedialnej z elementami autoprezentacji członków zespołu;
 • umiejętność szybkiego reagowania na pytania Kapituły;
 • pasja i zaangażowanie w przekazywaniu treści biznesplanu;
 • podział ról i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Życzymy dziewczętom powodzenia w finale konkursu